keli prašymai, nes teisėjas įpareigoja Towną atskleisti bendravimą su advokatu dėl Berry skundų dėl priekabiavimo tyrimo – Royal Examiner

keli prašymai, nes teisėjas įpareigoja Towną atskleisti bendravimą su advokatu dėl Berry skundų dėl priekabiavimo tyrimo – Royal Examiner

Buvo pateikta daugybė bylų byloje Berry v. Front Royal federalinis ieškinys dėl diskriminacijos, nors bylos nagrinėjimo data nenustatyta, nes byla buvo tęsiama du kartus.

Front Royal miesto advokatai praleido 2022 m. balandžio 14 d., 17.00 val., terminą pareikšti prieštaravimus dėl teisėjo Joelio C. Hoppe kovo 31 d. memorandumo ir nuomonės, kuri iš dalies priėmė sprendimą Berry byloje (teismo dokumentuose nurodyta kaip „Brown“). jos santuokai po pirminio ieškinio padavimo) palankumą dėl miesto advokato ir kliento privilegijos, susijusios su bendravimu su advokate Julie Judkins.

Teisėjas Hoppe citavo spalio mėn. 7, 2021, Matto Tedericko pareiškimas, kuriame buvęs laikinasis miesto vadovas pareiškė, kad p. Judkinso vaidmuo buvo „patarti miesto tarybai, kai tai susiję su skundu, kurį pateikė [Brown]„Ir dar liudijo, kad miestas išlaikė firmą, kuri specializuojasi užimtumo klausimais, nes jis“ norėjo, kad būtų pašalinės akys, personalo reikalų ekspertas, kuris prireikus pasiūlytų teisines konsultacijas ir patarimus.

Teisėjas Hoppe savo memorandume ir nuomonėje rašė, kad bet koks patarimas, kurį davė ponia. Judkinas dėl Berry yra apsaugotas advokato ir kliento privilegija. Tačiau jis nusprendė, kad bendravimui su Judkins dėl Browno skundų dėl priekabiavimo tyrimo, jos tyrimo išvadoms ir patarimams dėl bet kokių taisomųjų priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į tariamą priekabiavimą, advokato ir kliento privilegija netaikoma. Hoppe, kovo 31 d. nuomone, įsakė miestui atskleisti tuos pranešimus.

Heather K. Bardot, Front Royal miesto advokatė, pateikė prieštaravimus 21.54 val., praėjus beveik penkioms valandoms po termino. Pareiškime nurodyta, kad gavus nutartį terminas buvo praleistas, nes „teismas neužsiminė, kad per 2022 m. balandžio 6 d. konferenciją dėl statuso sutrumpėtų prieštaravimų pateikimo laikas, o gynėjas nemanė, kad tai įvyks, arba laikykitės šio termino.“

Pasak teisėjo Hoppe, atsakymai į prieštaravimus turėjo būti pateikti 2022 m. balandžio 21 d., o posėdis dėl šių prieštaravimų buvo numatytas balandžio 25 d. Tačiau prieš pat suplanuotą posėdį advokatui buvo pranešta, kad teismas prieštarauja posėdžio datai.

Nors buvo pasiūlytos dvi alternatyvios datos, abi pusės turėjo konfliktų. Tuo metu teismas nurodė, kad klausimas bus sprendžiamas pagal procesinius dokumentus, kuriuos tuo metu sudarė prieštaravimai ir atsakymas į prieštaravimus.

2022 m. balandžio 22 d., penktadienį, gavus pranešimą apie tai, buvo priimtas žodinis įsakymas, kuriuo buvo patenkintas miesto prašymas pratęsti atsakymo pateikimo terminą. Teisėjas Thomas T. Cullenas nustatė pareiškimo pateikimo terminą ketvirtadienį, balandžio 28 d., 17:00 val.

Miesto advokatė Heather K. Bardot balandžio 25 d. pateikė memorandumą, palaikantį pasiūlymą pratęsti terminą, rašydamas
„Kaltinamojo advokatas praleido savaitgalį 2022 m. balandžio 23–24 d., ruošdamasis 2022 m. balandžio 26 d. bylos nagrinėjimui, baigęs keturias dienas trukusį bylos nagrinėjimą, 2022 m. balandžio 18–21 d. Advokatas 2022 m. bus teisiamas ir bus teisiamas 2022 m. balandžio 26 d.

Nors niekas kitas nedirbo su šia byla, gynėjas tikėjosi, kad jai pavyks sulaukti pagalbos iš kito advokato savo biure. Tačiau vienas iš dviejų advokatų, į kuriuos ji paprastai būtų kreipusi pagalbos, penktadienį susirgo COVID, o kitas penktadienį išvyko keliauti namo pas hospise esančią motiną.

Timothy Cuppas, Jennifer Berry Brown advokatas, trečiadienį, balandžio 27 d., pareiškė prieštaravimą Bardot pasiūlymui pratęsti terminą, teigdamas: „Tauno advokato nesugebėjimas „pasilaikyti termino“ yra nepakankamas, kad būtų pateisinamas nesavalaikis padavimas. Jis paprašė teisėjo toje byloje atmesti miesto pasiūlymą pratęsti.

Ketvirtadienį, balandžio 28 d., miestelio advokatė Heather K. Bardot pateikė atsakymą į ieškovo prieštaravimą dėl atsakovo prieštaravimo dėl magistrato teisėjo išvados ir prašymo priimti nutartį byloje, rašydamas, kad miestas „netiki, kad teismas turi įgaliojimus sutrumpinti 72 taisyklės a punkte numatytą laiką, kuriame iš dalies nurodyta, kad šalis gali įteikti įsakymą ir pareikšti prieštaravimus dėl įsakymo per 14 dienų nuo jo kopijos įteikimo. Šalis negali laiku neprieštaruoto užsakymo trūkumo priskirti klaidai.

Apylinkės teisėjas byloje turi laiku išnagrinėti prieštaravimus ir pakeisti arba panaikinti aiškiai klaidingą ar įstatymui prieštaraujančią nutarties dalį.

Bardot taip pat rašė memorandume: „Jei teismas nuspręstų, kad pagal 72 taisyklės a punktą jis turi teisę priimti nutartį, sutrumpinančią prieštaravimų dėl magistrato įsakymo ir nuomonės pateikimo laiką, miestas prašo teismo pasinaudoti savo nuožiūra ir leisti savo siūlymą pratęsti laiką ir apsvarstyti miesto prieštaravimus magistrato teisėjo memorandumo nuomonei ir įsakymui.

Bardot teigia, kad vėlavimas buvo „tačiau kelios valandos neturi jokios įtakos procesui, o miestas nuoširdžiai ir sąžiningai tikėjo, remdamasis 2022 m. balandžio 6 d. konferencija dėl statuso, kad prieštaravimai turi būti pateikti 2022 m. įprastu laiku pagal 72 taisyklės a punktą, ty vidurnaktį.

Miestas teigia, kad ryšiai, kuriuos Hoppe įsakė miestui teikti Berry Brown, iš tikrųjų yra apsaugoti advokato ir kliento privilegija, ir paprašė, kad „šis teismas panaikintų magistrato teisėjo 2022 m. kovo 31 d. memorandumo nuomonę ir įsakymą tiek, kiek mano, kad miestas atsisakė advokato-kliento privilegijos su Julia Judkins, Esquire, tokiu būdu reikalaudamas, kad miestas atskleistų savo ryšius su ponia. Judkinsą, nes tai susiję su miesto tyrimu dėl Jennifer Berry Brown skundo dėl seksualinio priekabiavimo.

Susijusiu klausimu miestelis balandžio 27 d. pateikė pasiūlymą atšaukti Judkinsą iš Front Royal, Virdžinijos valstijos miesto advokato pareigų, remdamasis jos gruodžio 1 d. 2021 m. 31 d., pasitraukimas iš įmonės Bancroft, McGavin, Horvath & Judkins, PC Teisėjas nepriėmė sprendimo šiuo klausimu.

Penktadienį, balandžio 29 d., teismas nepriėmė sprendimo dėl nė vieno miesto pareiškimo.

ponia Berry Brownas federaliniam teismui pateikė civilinį skundą sausio mėn. 2021 m. 4 d., tvirtinant, kad buvę Front Royal išrinkti pareigūnai seksualinį priekabiavimą ir neteisėtą jos darbo tarybos sekretorės atleidimą kaip kerštą.

Civilinis prisiekusiųjų teismas turėjo įvykti gegužės 31–birželio 3 d. JAV Virdžinijos vakarinės apygardos teisme Harisonburge prieš kovą JAV teisėjo Thomaso T. Culleno pateiktų bylų serijai tęsti bylos nagrinėjimą. Iš pradžių buvo numatyta, kad jis prasidės 2022 m. vasario 22 d., o vėliau tęsis iki gegužės 31 d.

Berry Brown atstovauja Harrisonburgo advokatai Timothy E. Cupp ir Timas Schulte. Fairfax advokatės Heather K. Bardot ir Julia B. Judkins atstovauja Front Royal miestui; Andrew S. Willis ir John B. Mumford Sr. iš Glen Allen atstovauja Virdžinijos rizikos pasidalijimo asociacijai (VRSA), įvardytai kaip antrasis skundo atsakovas.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.